IS Services sp. z o.o. jest firmą której potrzebuje Twój biznes. Nasze wysiłki ukierunkowane są by dostarczać produkty i usługi wykraczające poza zwykły serwis. Jasna strategia, innowacje, nieustanny rozwój i ścisła współpraca z klientami oraz bezpieczeństo pracowników to Nasz przepis na robienie biznesu.

Misja IS Services:

Zaspakajanie potrzeb klienta na zasadzie partnerstwa w oparciu o umiejętności i doświadczenie pracowników poprzez optymalne lokowanie zasobów i środków. Kreowanie wartości dodanej przez proponowanie rozwiązań korzystnych dla klienta. Ciągły rozwój, podnoszenie jakości i standardów pracy.